Roning

Klubben råder over mange både, hvoraf de ældste er 50 år gamle, og de 2 sidste nye er anskaffet i 2009. De mest anvendte både er dem, der hedder inriggere, hvor der er 2 eller 4 roere og en styrmand.

For at komme til at ro i Lemvig Roklub skal du gennem et instruktionskursus, hvor roteknik og andre nødvendige færdigheder skal indøves, før du må ro uden instruktør. Disse kurser afholdes om foråret fra midten af april, og bliver annonceret i den lokale dagspresse.

Instruktionen foregår i en 2-er eller en 4-er med styrmand.

Ved indmeldelse skal du skrive under på, at du kan svømme 600 m.

Senere vil du få mulighed for også at lære at ro andre bådtyper: outriggere og scullere, hvis du ikke udelukkende har valgt kajak.

Der afholdes også styrmandskurser, så du kan blive i stand til at tage ansvar for en båd som styrmand.