Om Roklubben

Ledelsen

Lemvig Roklub ledes og administreres af en bestyrelse på pt. 10 medlemmer. Se her, hvem der er i bestyrelsen.

Materiel

Klubbens materiel dækker både indriggere og outriggere ("Scullere") samt kajakker. I sommersæsonnen, som går fra først i april til midt i oktober tilbyder vi roning under forskellige former:

Motionsroning:

Motionsroning dyrkes hele sæsonen af største delen af klubbens medlemmer. De første - morgenroerne - er allerede på vandet ved sekstiden om morgenen. Også om eftermiddagen er der en del aktivitet. Her er holdene aftalt på forhånd, så man er sikker på at der er en fuld båd. Udover tirsdag aften er der mange andre muligheder se under Faste rotider

Kaproning:

Vi har p.t. kun få kaproere, der deltager i stævner. Men det er op til dig selv om du vil deltage.

Ungdomsroning:

For at blive medlem af klubben skal man være fyldt 12 år. Arbejdet for de yngste medlemmer - de såkaldte URO'ere - organiseres af mindst en voksen leder. Der tilbydes et bred vifte af aktiviteter med udgangspunkt i roning.
URO'erne har normalt roaften torsdag, men det betyder dog ikke at de ikke kan ro andre dage.

Langtursroning:

Kan man ikke nøjes med at se den hjemlige fjord, så er langtursroning en mulighed. Deltagerne arrangere selv ture eller deltager i større arrangementer. Disse kan tage deres udgangspunkt i klubben, men også foregå i fjernere farvande i Danmark eller udlandet. Der har bl.a. været arrageret sommerture i Tyskland , Norge og Grækenland.

Kajakroning:

Kajakkerne er den sidst tilkomne type af både i roklubben - De første blev anskaffet 1992 - og er et godt supplement til den almindelige roning i klubben. Kajaksæsonnen starter ved  standerhejsning, og kajakinstruktionen starter den 1. maj for dem, der har lyst til at prøve kræfter med denne type fartøj. Klubben har både begynder-kajakker og kajakker, der kræver mere rutine.

Ønsker du at blive medlem af klubben, skal du kontakte klubbens Rochef Lene Knudsen eller Kajakchef Peter Wiese.

Facebook

Mød også klubben på facebook - meld dig ind i gruppen her.