Kajak

Lemvig Roklub tilbyder også kajakroning. Vi råder over mange kajakker af forskellige typer fra kap-toer til havkajak.

Kajakkursus:

For at få tilladelse til at ro ud uden instruktør skal man deltage i instruktion. Her lærer man at omgås kajakkerne korrekt, roteknik og redningsteknik.

Ny kajakroer:

Hvis du gerne vil starte som kajakroer, skal du sende en mail til bestyrelsesmedlem Peter Wiese, og bede om at komme på ventelisten. Vi starter nye instruktionshold hvert år omkring 1. maj, men allerede i april måned inviterer vi nye kajakroere til at prøve kæntrigs- og redningsøvelser i svømmehal. Det er en fordel og en tryghed at have deltaget i dette.

Klubkontingentet forfalder 1. maj, men nye medlemmer kan få en prøvetur første gang. Hvis man vil fortsætte, skal man være meldt ind og have betalt kontingent inden man møder op til anden lektion.